Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων

ιστορικών κτιρίων και φορητών αντικειμένων

της πολιτιστικής κληρονομιάς